ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin chakkham
แบบรายงานความก้าวหน้า
โดย Admin chakkham - Sunday, 2 July 2017, 9:57AM
 

กดที่นี่ เข้าสู่ระบบเหมือนระบบ CKK-MIS (เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน)->กด Enrole me
           เข้าไม่ได้โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ academic@chakkham.ac.th

 
รูปภาพของAdmin chakkham
นโยบาย สพฐ. 2560
โดย Admin chakkham - Saturday, 25 March 2017, 3:03PM
 
รูปภาพของAdmin chakkham
แบบฟอร์มส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรีปี 2559
โดย Admin chakkham - Tuesday, 23 February 2016, 3:15PM
 

แบบฟอร์มส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรีปี 2559

 

ข้าม เนื้อหา/เรื่อง